HEIOnline

Untitled Энэхүү бүтээгдэхүүн нь бидний бусад бүтээгдэхүүн болон тэдгээрийн сүлжээ зочид буудлууд, олон төрлийн хөнгөлөлт, нэмэлт боломжууд болон үйлчилгээнээс тусдаа, бие даасан системээр боловсруулагдсан юм.
Хэдэн зуун зочид буудлын түншлэгч нар, зуучлагч, агенлагуудтай хэд хэдэн гэрээ байгуулснаар гишүүн байгууллагууд, томоохон компаниуд болон өөрийн бүртгэлтэй үйлчлүүлэгчиддээ дэлхий даяар 85000 гаруй зочид буудлуудын үнийн системд нэвтрэх боломжийг олгосон нэгдсэн системийг бий болгосон. HEI Online нь дараах зүйлсийг санал болгодог:

  • Дэлхийн 85 000 зочид буудлуудаас хамгийн сайн үнээр захиалага хийх
  • Онлайнаар захиалгаа хийх, нэгдсэн үнийн систем
  • Очих өдрөөс 48 цагын өмнө үнэгүй цуцлах боломжтой
  • Өглөөний цай болон бусад татварууд багтсан
  • Аялалтай холбоотой бусад нэмэлт үйлчилгээнүүдэд хөнгөлөлт эдлэх зэрэг олон давуу талуудтай.

11111